Geopark Broumovsko

Webové stránky Geoparku Broumovsko

V regionu označeném jako geopark můžeme poznávat jevy související s geologickým utvářením daného území, které však mohou být současně využívány pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Značka geoparku umožňuje prezentaci geologických hodnot území a současně rozvojem cestovního ruchu pomáhá rozvoji příslušného území.

Hlavními atraktivitami geoturismu jsou tzv. geotopy. To jsou místa nebo objekty, které mají regionální a národní význam pro geologické vědy a reprezentují krajinu a její geologickou historii. K interpretaci geologického dědictví se využívá populárně odborný výklad někdy spojený se službami geoprůvodce. Geopark zdůrazňuje i fenomény geomorfologické, archeologické, ekologické a historické, kulturní a esteticky hodnotné prvky krajiny. V této souvislosti nabízí CHKO Broumovsko unikátní kamenné statky lánových vsí a barokní církevní objekty.

Více se o geoparku Broumovsko dozvíte na jeho webových stránkách http://geopark.broumovsko.cz/