Tipy na pěší výlety

1. V den příjezdu doporučujeme krátkou procházku na BISCHOFSTEIN do osady Skály - zvané i Jiráskovy skály.

 

 

Po červené turist.značce (TZ) se vydáte od chalupy do kopce a po slabé hodince (3km) dojdete k areálu zámečku. Než-li se necháte zlákat restaurací, dětským koutkem, nebo zkouškou stability na sleckline, doporučujeme výstup na zříceninu Kočičího hradu nad zámečkem a procházku kolem Černého jezírka po naučné stezce.

 

 

Osada Skály se stejnojmenným barokním zámečkem, zachovalým do dnešní podoby z r. 1666 na místě původní tvrze. V minulosti sloužil jako letní sídlo hradeckých biskupů. Zřícenina skalního hrádku nad zámečkem také nazývaná Bischofstein pochází z druhé poloviny 14. století. Hrad byl, po rozboření r. 1447, obnoven r. 1548. Definitivně zpustl začátkem 17. století. Osada, zřícenina hradu i barokní zámeček jsou dějištěm románů Aloise Jiráska, Skály, Skaláci a vystupují i jeho v kratších dílech z různých dob. Návštěvníky hradu jistě upoutá výborný výhled na severovýchodní část Broumovska, okolí Police nad Metují a horu Ostaš. Z osady Skály pokračuje cesta po zelené TZ na vrcholek Čáp (786m) a dále do Teplických skal. Ty však někdy jindy. :-)

 


 

2. Teplické skály a domů přes Čáp

 

 

Před vstupem do Teplických skal je sice placené parkoviště, ale protože není třeba vracet se ke vstupu, doporučujeme použít autobus.

Autobus Dědov,Jednota

 

Teplice n.M. nám.

 

 

 

>

Po-Pa 9:51

 

So-Ne 10:26

 

 

 

H363 Jízdní řád v PDF

640107 9 Pracovní den

 

640107 103 Sobota Neděle a státem uznaný svátek

 

 

 

Hlavní vstup do teplických skal je nedaleko vlakové zastávky Teplice nad Metují - Skály nebo 2 km od centra Teplic. Turistický okruh je dlouhý 6 km značený modrou turistickou značkou. V jarních měsících (duben, květen) může být s ohledem na ochranu hnízdišť vzácných druhů ptáků malá část okruhu pro veřejnost přechodně uzavřena, je však naděje spatřit na hnízdě sokoly, kteří v červnu učí létat svá mláďata.

Nedaleko vstupu za teplickou Ozvěnou, místa pojmenovaného podle ozvěny vracející se několikanásobně od protilehlého Lysého vrchu, můžete vystoupit na skalní hrad Střmen. Přístupný je po ocelovém schodišti a z vrcholu hradu, dnešní vyhlídky, je za dobrého počasí výborný výhled do všech světových stran.

 

 

Turisticky velmi zajímavý okruh Teplickým skalním městem nabízí jedinečné pohledy na skalní útvary, mezi kterými je také ukryt systém podzemních prostor pojmenovaný POSEIDON. Po prohlídce celého okruhu (cca 2 hodiny) nemusíte zpět ke vstupu, ale můžete se u skalní SEKYRY vydat přes potok po staré cestě pěšinou vzhůru, až se dostanete na zelené TZ, které Vás dovede na nejvyšší místo Teplic n.M., vrch Čáp (786). Dále sejdete po TZ do chatové osady, po několika stech metrech dojdete k zámečku BISCHOFSTEIN - viz typ 1.

 

 

 

 

Slon a sova Slon a sova Anenské údolí - rozcestí Anenské údolí - rozcestí Sibiř Sibiř

 

Prohlídkový okruh prochází okolo skalní kaple chrámovými stěnami, jejichž výška v některých místech přesahuje 70 metrů. Právě zde se nachází hnízdiště vzácného sokola stěhovavého. Cesta vystoupá kolem Kamence až k části nazvané Amfiteátr, kde je také nejvyšší bod okruhu Teplickými skalami - průchod u skal nazvané Slon a Sova.

Vyhlídková trasa dále pokračuje Anenským údolím ústícím do soutěsky skalního masivu zvaného Sibiř, které si díky svým chladným klimatickým podmínkám dokáže udržet sníh až do letních měsíců.

 

 

Poznámka: v centru města, cca 3OOm od autobusové zastávky, doporučujeme navštívit infocentrum, kde dostanete řadu dobrých informací a můžete si doplnit mapy pro orientaci v území. Ty jsou však k dostání i u vstupu do Teplických skal.

 


 

3. Stolová hora Ostaš

 

 

Půldenní výlet, který můžete začít u chalupy po červené TZ přes vesnici a dále až na Ostaš. Asi po hodině pěší túry, která není vhodná pro kočárky ani kola, dojdete k rozcestí se zelenou TZ ke Kočičímu hradu, kam doporučujeme odbočit a tento skalní útvar prozkoumat. Následně se musíte vrátit na rozcestí a pokračovat asi 1km k bufetu U Malíků pod vrcholovou partií Ostaše. Po občerstvení vystoupejte na vrchol stolové hory, kde vás čekají průlezy mezi skalami a výhledy do širokého okolí, mimo jiné i do vesnice Dědov/Javor s naší Roubenkou.

 

 

Nabízí se i varianta s autobusovým přesunem do obce Žďár nad Metují, odkud to jsou po modré TZ k bufetu asi 2km, cca 1/2hodiny. Pak nejdřív vrchol Ostaše a při pěším návratu na Roubenku se stavit po zelené TZ na Kočičím hradu. :-)

Autobus Dědov,Jednota

 

Žďár n.Met.,,žel.zast.

 

 

 

>

Po-Pá 10:08

 

So-Ne 10:53

 

 

 

H363

 

 

Jízdní řád v PDF

640107 12 Pracovní den

 

640107 104 Sobota Neděle a státem uznaný svátek

 

 

 

 


 

 

4. Adršpašské skály

 

 

Před vstupem do Adršpašských skal je rovněž placené parkoviště, ale nabízí se i celodenní výlet. Do Adršpachu autobusem jako do Teplických skal s přestupem do Adršpachu, zpáteční cestou přes Teplic po cyklostezce a dále autobusem do zastávky Dědov/Jednota.

Autobus Dědov,Jednota

 

Teplice n.M. nám.

 

 

 

>

Po-Pa 9:51

 

So-Ne 10:26

 

 

 

H363 Jízdní řád v PDF

640107 9 Pracovní den

 

640107 103 Sobota Neděle a státem uznaný svátek

 

 

 

Po návštěvě skalního města doporučujeme výstup na Křížový vrch (kopec za adršpašským parkovištěm). V roce 2013 tam Lesy ČR zrekonstruovaly "Křížovou cestu". Na vrcholu Vás čekají krásné výhledy.

 


 

5. Broumovské stěny

 

 

Broumovské stěny, národní přírodní rezervace, tvoří asi 10 km dlouhý hřbet, který se rozprostírá mezi Policí nad Metují a Broumovem. Stěny v CHKO Broumovsko jsou oblastí kvádrových pískovců se skalními bludišti, s hluboce zaříznutými roklemi a s množstvím jednotlivých věží, tzv. skalních hřibů. Broumovské stěny poskytují nádherné výhledy do okolní krajiny. Mezi nejvyhledánější výletní cíle patří kromě Hvězdy ( barokní kaple a dřevěná chata s restaurací ), Kovářova rokle, Zaječí rokle, Kamenná brána a další. Postupným zvětrávání pískovců se vytvářejí skalní hřiby a skalní mísy. Skály jsou přístupné nejen pro pěší turisty, ale částečně i pro cyklisty.Více informací naleznete na webu po kliknutí na nadpis.

92181 IMG_0004

Nabízíme autobusové spojení s přestupem v Polici n.Met. Z točny v Hlavňově můžete přes Kovářovu rokli na vrchol Broumovských stěn. Doporučujeme odbočit na chatu Hvězda s možností občerstvení a pak zpět po hřebeni až do Machova. Zpět na chalupu pak opět s přestupem v Polici n.Met.

Dědov,Jednota > 10:08 Autobus 640107 12 Pracovní den
Police n.Met.,,aut.st. 10:25 10:30 Autobus 640120 2 Pracovní den
Police n.Met.,Hlavňov,točna 10:40 >

Zpět:

Autobus Pracovní den Machov,,nám. > 15:39

640106 23

Police n.Met.,,aut.st.

příjezd 15:52

odjezd 16:35 640107 21 Pracovní den
Teplice n.Met.,Dědov,Jednota příjezd 16:51 >

nebo

Machov,,nám. > 16:19 640106 28 Pracovní den
Police n.Met.,,aut.st. př.16:40 odj.17:35 640107 23 Pracovní den
Teplice n.Met.,Dědov,Jednota 17:51 >