Turistika


On-line předpověď počasí

 

Bischofstein - po červené od chalupy nahoru až k baroknímu zámečku s restaurací (3km). Naučná stezka Skály-Bischofstein - procházka kolem "Černého jezírka" s výstupem na zříceninu Kočičího hradu a vyhlídku nad zámečkem. Doporučujeme výstup na Čáp 786m.n.m., nejvyšší místo Teplic n.M. s výhledem na Sněžku a okolí.  Délka výletu cca 3 hod.

Bischofstein a Toulavá kamera - druhá reportáž (min.4:50-8:40) ve vysílání z 3. 9. 2006.


 

Teplické skalní město - 4km dlouhý okruh překrásným údolím a soutěskou mezi skalami. Naučná stezka věnovaná Josefu Vavrouškovi. Výstup po schodech na zříceninu hradu Střmen. Nahlédnutí do labyrintu podzemních prostor systému Poseidon... Možnost zahlédnutí pravidelně hnízdícího sokola stěhovavého v puklinách Martinské stěny...  Teplické skály jsou známé pro svoji divokost, těžší terén skalních měst, ale také pro svůj ojedinělý a nejrozsáhlejší labyrint  podzemních prostor v Evropě nesoucí jméno Poseidon. Poseidon, to  jsou, soutěsky, propasti, podzemní prostory, které dohromady tvoří 27 km dlouhý podzemní systém, který však není a nebude veřejnosti  pro svou divokost a nepřístupnost, rozmanitost a jedinečnost nikdy zpřístupněn.
Po prohlídce Teplických skal doporučujeme při zpáteční cestě u Sekyry odbočit vpravo. Po 500m dojdete na rozcestník turisticky značené trasy a pokračovat buď  přes Bludiště a Lokomotivu do centra města (vlak, bus), nebo přes nejvyšší bod Teplic n.M. Čáp 786 m.n.m. na Bišík (občerstvení v restauraci na zámečku). Závěr tůry je po červené dolů až k naší roubence (3km).

Teplické skály navštívila i Toulavá kamera - první reportáž ve vysílání z 29.10.2006. 

Doporučujeme absolvovat mimo víkend s využitím dopravy vlakem (trať 047 Teplice n.M.- Trutnov: zastávka Teplice skály), nebo autobusem (linka 640204 Broumov - Adršpach: zastávka Teplice skály). Délka středně náročného výletu (v turistické obuvy) cca 5 hodin s občerstvením.


 

Broumovské stěny  

Téměř panenská příroda Vám nabízí romantické skalní útvary, rokle, vyhlídky daleko do kraje. Turisty zapomenutá přírodní rezervace Vás uchvátí a zanechá po sobě spoustu vzpomínek.


 

 Jak se žilo na vsi - výstava v bývalé škole v Javoru

Neznámá vesnička Dědov-Jarov u Teplic nad Metují. Kol dokola samé kopce a na kopcích samé ovce. Půvabný Večerníček Pohádky ovčí babičky jako by nacházel předlohu právě tady. Protože právě tady, v místě, kde není nouze o kvalitní vlnu, existují takové šikovné babičky, které mají svůj kolovrátek, česačku, vřetánko... Zkrátka všechny ty nezbytnosti, které připomínají onu starou práci, krásný um i řemeslo, kdy ovčí srst „doroste“ do vlny. Muzeum, které tu založila jedna šikovná přadlena, je ojedinělé svého druhu nejen u nás, ale i ve světě. Zkrátka moc jich není. Ekofarma paní Tůmové je v sousedstvcí naší roubenky

Toulavá kamera - poslední reportáž ze 17. 2. 2007 (min. 20:00 - 23:50)

Expozice „Jak se žilo na vsi“
Dědov-Javor 78
Teplice nad Metují
prohlídka muzea: telefon: 736 763 031


 

Ivanitská poustevna s kostelem Panny Marie Pomocné v Teplicích nad Metují na Kamenci

Formátu zakladatelské osobnosti odpovídá i mimořádnost rokokových fresek v kostele svým výborným provedením i filosoficky bohatě vymyšlenou nevšední křesťanskou symbolikou, do které je začleněna pravděpodobně i symbolika zednářská. K dalším zajímavostem až záhadám patří šifry a údajná tajná chodba procházející hrobkou pod kostelem.

Historie tohoto objektu je velmi zajímavá a donedávna zcela neznámá, plná tajemna. Jedná se o vzácně dochovanou památku na poustevničení v Čechách, zejména co se týče kongregace bratrů poustevníků sv. Ivana. Tehdy to byl zřejmě vzorný a největší objekt této kongregace.

Vlastní poustevna i spojovací chodba se nachází ve velmi kritickém stavu. Je silně napadena dřevomorkou a na skalnatém svahu se pomalu rozjíždí. O její záchranu usiluje občanské sdružení Zachraňme teplickou poustevnu, o.s., která nechala zhotovit projekt na záchranu poustevny. Občanské sdružení provádí také prohlídky s výkladem a především obnovilo vědění o tomto objektu, nad jehož historií a uměním stále bádá. Stav kostela je zatím stále ještě dobrý.

Toulavá kamera - třetí reportáž ze 30. 9. 2012


 

Stolová hora Ostaš

Po červené tur.cestě od chalupy po silnici do obce. Pod Ostaší občerstvení (jídlo, nápoje). Prohlídkový okruh (bez poplatku) mezi skalními útvary s výhledem do okolí Policka, vč. výhledu na obec Dědov-Javor s naší chalupou. Délka výletu cca 4 hod.

Reportáž o barokní kovárně v Polici nad Metují v pořadu Toulová kamera (duben 2011).

Česko-polské pohraničí Náchodska na ČT (Hranice bez hranic, listopad 2012)


 

Adršpašské skály jsou význačné pro romantické procházky skalními městy, vodopády, známé projížďkou po jezírku v hlubokém nitru skal na pramici, ale také třeba pro svá romantická zákoutí. Jako v pohádce si budete připadat u zatopené staré pískovny (místo natáčení pohádky Třetí princ). Ne nadarmo zde potkáte zahleděné páry, ale i rodiče s dětmi a kočárky.

      Doporučujeme absolvovat mimo víkend !!! s využitím dopravy vlakem z Teplic (trať 047 Teplice n.M.- Trutnov: zastávka Dolní Adršpach), nebo autobusem z Teplic (linka 640204 Broumov - Adršpach: zastávka Adršpach, skály).


 

Křížový vrch (Adršpach)

Přírodní rezervace Křížový vrch (původní název Rozsochatec, někdy nazývaná i Křížová cesta) je izolovaným pozůstatkem tabulové plošiny s několika skalními věžemi a pilíři. Celé skalní uskupení má podkovovitý tvar a střední část je snížená. Na vrcholu skal je umístěný železný kříž z roku 1857 na pískovcovém podstavci s plastikami svaté Anny, Josefa a Jana Nepomuckého. Do skal formou basreliéfu je zasazená litinová křížová cesta, která je částečně polychromovaná a byla vytvořena v 17. století.

Východiskem je parkoviště u Adršpašských skal u hotelu, odkud se můžeme vydat 1 km po žluté turistické značce ve směru na Zdoňov. Skalním městečkem prochází zelená značka v délce 1 km. Z vrcholu Křížového vrchu jsou pěkné výhledy na Skalní město Adršpach a Krkonoše.

V nedalekém Zdoňově můžete navštívit velice cenný kostel svaté Trojice stavitele Carla Valmadiho, kamenný pranýř z roku 1668 a smírčí kříž. 


...další zajímavé typy k vidění:

Mlýn Dřevíček - malé muzeum  v oboru mlynářském, ukázka práce mlynáře a jeho pomocníků jak se odehrávala v malém venkovském mlýně v období mezi světovými válkami. Mlýn se nachází v Horním Dřevíči u Stárkova (od chalupy přes vesnici do České Metuje, vpravo na Stárkov a tam vlevo na Hronov) v malebném údolí potoka Olšavka (zvaném též Dřevíč)  v Kladském pomezí v jižní části CHKO Broumovsko.


Přírodní památka „Pískovcové sloupky“ přesýpací hodiny ve stěně umělého odkryvuse nachází na území obce Česká Metuje, v těsném sousedství silnice vedoucí směrem od Dědova k centru obce, vlevo za nádražím ČD. Ve svahu zde byla umělým odkryvem (pravděpodobně se jedná o vyrovnání terénu pro stavbu domu) odhalena kolmá stěna tvořená vrstvami vápenito-jílovitého turonského pískovce (sediment svrchní křídy). Výjimečností odkryvu však je, že odhaluje přírodním procesem vymodelované skalní sloupky ve tvaru přesýpacích hodin či kuželek v husté frekvenci vedle sebe i za sebou v jedné z vrstev. Vznik tohoto pozoruhodného geomorfologického jevu byl vysvětlen až po chemických analýzách jednotlivých odkrytých vrstev. Vrstva se „skalními sloupky“ obsahuje až 40% vápníku a je tvořena písčitým vápencem (má mocnost necelého metru), ve kterém podél četných svislých puklin postupně docházelo ke krasovému procesu chemického rozpouštění vápence a jeho vyplavování, čímž došlo k vývoji morfologicky takto zajímavých forem podzemního reliéfu. V nadložní vrstvě nad „sloupky“ se pak ještě vyskytuje v řadě exemplářů další významná paleontologická zajímavost, tzv. fukoidy, což jsou až desítky cm dlouhé výplně dutin vzniklých lezením, nebo doupaty fosilních živočichů v mořském bahně. Celá lokalita jako vzácný a unikátní přírodní jev byla vyčištěna od zde umístěné „černé skládky“ a sutin téměř po původní úroveň a tím i zpřístupněna. Ochranný režim přírodní památky bude spočívat především v uchování skalního odkryvu a ochraně samotných geomorfologických a paleontologických jevů („sloupků“ a fukoidů), ale rovněž v ochraně výše položeného svahu s geologickými výchozy ve formě nízkých skalních srubů i s hodnotným lesním porostem. Součástí ochranářské péče o tuto lokalitu je rovněž využití tohoto unikátního přírodního jevu k propagačním a ochranářsko-výchovným účelům.


Přírodní památka „Mořská transgrese“ se nachází na rozhraní katastrálního území Vernéřovice a Bohdašín, v nastoupávající hraně Mračného vrchu, západně od železniční zastávky Bohdašín. Lokalita se nachází ve stěně starého lomu, ve kterém někdejší těžbou lomového kamene došlo k odkryvu rozhraní suchozemských sedimentů triasu v podloží a mořských sedimentů svrchní křídy v nadloží. Zatím co podložní triasová vrstva je tvořena červenavými, místy vybělenými arkózovými pískovci, nadložní křídová vrstva je tvořena šedým glaukonitickým pískovcem. Rozhraní mezi nimi tvoří až půlmetrová vrstva příbojového slepence, který je hlavním předmětem a cílem ochrany této lokality. Ta je totiž unikátním dokladem a ukázkou počátku mořské záplavy v období svrchní křídy, kdy (zhruba před 95 miliony let) vlivem zvýšení hladiny ve světových oceánech došlo k překrytí dosavadních suchozemských sedimentů sedimenty mořskými....  


Klášter Broumov

Území Broumovska daroval v roce 1213 král Přemysl Otakar I. benediktinskému řádu. V darovací listině je území charakterizováno slovy „krajina děsná v širé pustině“, která se stala populární díky citaci v předmluvě k Jiráskovým „Skalám“. Vzhledem k tomu, že původní tvrz byla vypálena odbojnými fojty, byl na jejím místě zbudován klášter s gotickým chrámem zasvěceným sv. Vojtěchu.  Součástí klášterních statků byl též pivovar založený roku 1348.

Od roku 1950 sloužil klášter jako internační tábor nejprve pro řeholníky a pak pro řeholnice různých řádů. Bylo to jedno z mnoha vězení, které komunistický režim v naší zemi k takovým účelům zřizoval.

Určité ulehčení situace přinesl teprve rok 1968, kdy díky politickým změnám mohly sestry nastoupit službu v charitních domovech. V Broumově zůstaly pouze sestry dominikánky, jež zde pekly hostie pro všechny farnosti v Čechách a na Moravě. Ty však v roce 1990 přesídlily do ženských klášterů na Moravě.

Klášter je v současné době samostatným subjektem a není osazen řeholní komunitou. Opatství je administrováno z Prahy - Břevnova (administrátor P. Prokop Siostrzonek OSB) a správcem kláštera je Přemysl Sochor.

Toulavá kamera: duben 2015


Více o výletech v okolí zjistíte v Informačním centru v Teplicích n.Met.


Drobné památky Broumovska vč. Teplic n.Met. a okolí